Vijećnik Naše stranke u Novom Gradu Vernes Ćosić na današnjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu za održavanje tematske sjednice o sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih sredstava od požara.

“U proteklih par mjeseci općinu Novi Grad pogodilo je nekoliko požara sa tragičnim ishodima gubljenja tri ljudska života. U Programu razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Novi Grad Sarajevo za period 2017-2022.godine navodi se da je na  teritoriji naše opštine u proteklih osam godina registrovana je 177 požara. Od toga preko 70 % uzroci tih požara bili su samozapaljenje instalacija. U ovom programu procjena je da će se i u narednom vremenskom periodu požari dešavati svakih 18 dana, sa čak i većim posljedicama nego u proteklom periodu”, rekao je Ćosić.

Vijećnik Naše stranke navodi da podaci ukazuju na to da postoji realna opasnost od požara kako za živote tako i za materijalnih dobra građana Novog Grada.

“Sve ukazuje na to da je  neophodno organizovati tematsku sjednicu o sistemu zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na području naše općine. Na terenu se susrećemo sa velikim problemima kao što su neispravnost i nepostojanje protivpožarnih aparata, hidranata i ostale protivpožarne opreme. Također, veliki je problem neprohodnost protivpožarnih puteva”, dodao je Ćosić.

“Sistem zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od požara čine CZ Novi Grad, upravitelji koji održavaju stambene na području općine Novi Grad,Vatrogasna brigada KS i Policijska uprava Novi Grad. Svi pomenuti trebali bi uzeti učešće u ovoj tematskoj sjednici, jer u ovom sistemu svi oni imaju svoje jasne nadležnosti i odgovornosti. Zbog svega ovoga mislim da je važno da kroz diskusiju svi preuzmu svoju odgovornost, iznesu probleme sa kojima se susreću i navedu šta poduzimaju da preveniraju ovakve događaje u budućnosti i da se u slučaju nesreća što brže reaguje”, zaključuje Ćosić.