Vijećnica Naše stranke u Visokom Nermina Vehabović-Rudež zatražila je od nadležnih općinskih službi da se Općina Visoko uključi u nastavak finansiranja Sigurne kuće Medica na osnovu već ranije potpisanog sporazuma, s obzirom da je u pitanju jedina ustanova u Zeničko-dobojskom kantonu koja pruža smještaj za žene i djecu žrtve nasilja.

“Općina Visoko kao i većina općina u Zeničko-dobojskom kantonu potpisala je saradnju sa Medicom Zenica koja je uključivala i finansijsko participiranje Općine na godišnjem nivou za smještaj žrtava. Međutim, već nekoliko godina Općina ne želi da plaća smještaj što smanjuje mogućnost pomoći žrtvi, a posebno u situacijama kada je život ugrožen. Izostanak finansiranja pokazuje koliko lokalna vlast ne pridaje važnost ovom vrlo složenom problemu, koliko ne poznaje zakonski okvir,  koliko nema  osjećaja za adekvatnu pomoć žrtvi, niti posjeduje senzibilitet za ovu problematiku”, istakla je Vehabović Rudež.

Vijećnica Naše stranke podsjeća da je Medica godinama igrala važnu ulogu u psihološkoj zaštiti stanovnika Visokog, posebno u zaštiti žena i djece žrtava nasilja, a prestala je sa radom zbog nerazumijevanja lokalne  i izostanka finansijske podrške.

“U slučaju kada žrtva nastrada postavlja se pitanje zašto nije bila smještena u sigurnu kuću ako je prijavljivala nasilje. Ko će u tom slučaju preuzeti odgovornost? U podacima o smještaju osoba sa područja općine Visoko u Medici Zenica vidi se da je smanjen broj smještaja u 2016. i 2017. godini, što sigurno ne ukazuje na smanjenje nasilja u porodici, već nemogućnost smještaja u Medicu zbog neizmirenih potreba”, dodala je vijećnica Vehabović-Rudež.

“Općina Visoko se obavezala da se će za Medicu godišnje izdvajati 5489 KM, a dugovanja za period 2012. – 2017. iznose 13 701 KM. Uspostavljanjem finansijske podrške Medici, Općina Visoko bi podržala vrlo važan resurs u zajednici i pokazala brigu za život i mentalno zdravlje žena i djece koji su žrtve nasilja”, zaključila je Vehabović-Rudež.