Vijećnik Naše stranke u Novom Sarajevu Vedran Jovančić na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnio je inicijativu za sanaciju parka koji se nalazi sa južne strane zgrade u ulici Džemala Bijedića 44-48.

“Inicijativu sam podnio na zahtjev građana i za početak bi u ovom parku trebalo postaviti korpe za otpatke. U blizini parka se nalazi pekara i dva objekta brze hrane, tako da građani koji sjede na klupama konzumiraju hranu i odbačenom ambalažom zatrpavaju zelenu površinu”, rekao je Jovančić.

Vijećnik Naše stranke istakao je da u tom parku nedostaje i drveća.

“Predložio sam da se u parku posadi i dodatnih deset odgovarajućih vrsta stabala drveća. Građanima koji u ljetnjim mjesecima sjede u ovom parku definitivno nedostaje hlada i svježeg zraka. Nadam se da će što prije biti poduzete aktivnosti, kako bismo stvorili što prijatniji ambijent i osposobili ovaj park, tim više što parkova nedostaje na području naše općine”, dodao je Jovančić.