Prema Izvještaju o srednjoročnoj evaluaciji Strategije integriranog lokalnog razvoja općine Novo Sarajevo za period 2014 – 2017 godine mnogo planiranog nije izvršeno, ali ni započeto.

Vedran Jovančić, vijećnik Naše stranke u Općini Novo Sarajevo, to komentira kao dokaz SDA populizma: “Sve su u stanju najaviti kako bi dobili glasove, a ništa ostvariti. Zar je moguće ne imati sredstva za izgradnju vrtića? Zar je moguće ne imati sredstva, naprimjer, za edukaciju djece iz socijalno ugroženih porodica i olakšati im put ka zaposlenju? Zar je moguće ne imati novce za poboljšanje komunalne infrastrukture? Oni to pravdaju činjenicom da su ti projekti djelimično ili u cijelosti planirani iz vanjskih izvora iz kojih sredstva nisu došla. Međutim, to su stvari za koje se povlače sredstva iz drugih stavki ili ih se nikako ne planira, ni u kojem slučaju se ne smije osloniti samo na vanjske izvore. Poseban problem predstavlja činjenica da je taj vanjski izvor finansiranja Kanton, u kojem je, kao i u Općini, na vlasti SDA. Nije niko ideološki ili politički opstruirao SDA, nego toj partiji djeca, pa ni ona socijalno ugrožena, nisu prioritet, a bojim se da su im ikako u interesu.”

Jovančić se u svojoj izjavi direktno referira na izgradnju vrtića u Velešićima, koja je prolongirana, iako su u Sarajevu djeca, njih oko 400, na listama čekanja za vrtiće.

Nisu održane ni dvije radionice edukacije za mlade iz socijalno ugroženih porodica u cilju njihovog zapošljavanja.

Ništa nije urađeno ni na planu poboljšanja komunalne infrastrukture.

Osim toga, o čemu Jovančić govori, nije održano ni pet radionica za djecu i nastavnike u osnovnim i srednjim školama o postupanju s djecom žrtvama nasilja. Nisu, također, održane ni radionice za građane o temi zdravlja i prevenciji bolesti.