Vijećnik Naše stranke u Općini Novo Sarajevo Vedran Jovančić više od godinu dana pokušava da se izbori da nadležne općinske službe postave stubiće za onemogućavanje nepropisnog parkiranja na lokaciji s južne strane poslovnog centra na Čengić Vili – Ferde Hauptmana 7c.

„Još na trećoj sjednici općinskog vijeća Novo Sarajevo održanoj krajem 2016 sam ovo tražio pa su me općinske službe izvjestile da se mora ‘razgraničiti javna površina’ od privatne i da se mora dobiti saglasnost nadležnog kantonalnog ministarstva. Na četvrtoj sjednici sam ponovio pitanje, tražio od nadležne službe da ona jasno razgraniči pitanje javne površine i privatnog zemljišta na što sam dobio odgovor da će se tražiti saglasnost od nadležnog kantonalnog ministarstva te intenzivnije pozivati II policijska uprava. Sredinom godine sam zamolio kantonalnog zastupnika, kolegu Fortu Edina, da isti problem delegira kantonalnom Ministarstvu saobraćaja. Kantonalno ministarstvo je odgovorilo da je za predmetnu lokaciju nadležna – Općina Novo Sarajevo. Na devetoj sjednici općinskog vijeća sam inicijativu ponovio treći put na što mi je odgovoreno da se inicijativa pripremi za Nacrt budžeta Općine Novo Sarajevo. Prilikom pripreme nacrta budžeta, naš klub je ovu inicijativu uredno dostavio a odgovor službi je bio da je to uređeno time što će policija kažnjavati nesavjesne vozače. Policije nema nikada, situacija je haotična“, kaže Jovančić.

Ovakvim ponašanjem Općina samo skida odgovornost sa sebe i pokazuje indolentan odnos prema problemu koji je lako rješiv a mući veliki broj građana naselja Čengić Vila. Općina ima način da utiče na redovnije policijske kontrole stacionarnog saobraćaja i to ne čini, što opet ne amnestira ni policiju odgovornosti jer takve stvari trebala bi da radi bez ičijeg pritiska.