Na jučerašnjoj konstitutirajućoj sjednici Općinsko vijeća Stari Grad – izabrano je novo rukovodstvo Općinskog vijeća, a odmah nakon toga nova većina je glasala za smanjenje plata rukovodstvu Vijeća, kao i savjetnicima načelnika i savjetnicima rukovodstva Vijeća.

„Na jednoj strani je većina koja je izabrala predsjedavajućeg. Na drugoj strani su oni koji nisu glasali za novo rukovodstvo, tj. SDA i SBB, kao opozicija, sa 10 vijećnika, a tu su još i tri nezavisna vijećnika, koji još uvijek, koliko sam shvatio, nisu opredijeljeni“, kazao je Vedran Grebo, šef Kluba Naše stranke.

„Koliko je važno što imamo mogućnost nove većine pokazalo se već jučer, kada smo odmah izglasali smanjenje plata predsjedavajućem Općinskog vijeća i njegovim zamjernicima i svim savjetnicima, što je presedan, ne samo za konstituirajući sjednicu, već i generalno. Nikad to niko dosad nije uradio sarajevskim općinskim vijećima. Vidjećemo hoće li to učiniti i ostala vijeća, u kojima SDA i SBB predvode većinu”, pojasnio je vijećnik Naše stranke.

“Svakom slučaju, važno je da smo što prije konstituisali Vijeće i završili tehničke stvari kako bismo se mogli posvetiti konkretnim pitanjima. Najvažnija stvar koja nas očekuje jeste budžet za 2017. za koji se već ozbiljno pripremamo kako bismo proveli inicijative za koje nije bilo političke volje u prethodnom mandatu”, dodao je Grebo.