Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Starom Gradu, vijećnik Naše stranke Vedran Grebo podnio je inicijativu da termini održavanja sjednica savjeta mjesnih zajednica, javnih rasprava , kao i druge aktivnosti u organizaciji mjesnih zajednica, budu objavljivani na web stranici i zvaničnim profilima Općine na društvenim mrežama, prije svega na Facebook profilu. 

“Posebno je važno obavještavati građane o javnim raspravama, među kojima su svakako najvažnije one koje se tiču budžeta. To bi se moglo realizovati koordiniranjem komunikacije između nadležnih općinskih sektora, sekretara mjesnih zajednica te predsjednika mjesnih savjeta, na način da sekretari i predsjednici budu dužni o svim aktivnostima informisati i Sektor za odnose s javnošću i informacioni sistem, koji bi onda dalje ažurno, online o svemu informisao zainteresovane građane”, rekao je Grebo.

Vijećnik Naše stranke postavio je i pitanje o načinu na koji se građani trenutno informišu o navedenim aktivnostima.

“Jačanje uloge mjesnih zajednica i uključenje građana u njihov rad smatramo jako bitnim, stoga mislim da treba poboljšati komunikaciju mjesnih zajednica i njihovih savjeta sa stanovništvom. Zato sam i postavio pitanje koje se tiče trenutnog načina načinu na koji sekretari mjesnih zajednica informišu građane o svojim aktivnostima, jer ćemo tako vidjeti u kojim segmetima ovu komunikaciju možemo dodatno popraviti”, dodao je Grebo.