Kantonalni odbor ZDK i Gradski odbor Zenica Naše stranke organizirali su 8. 11. Javnu tribinu pod nazivom : “Bosna i Hercegovina – Zemlja okovana korupcijom”. Gost predavač bio je mr. Nermin Kadribašić, nezavisni ekspert za antikoruptivne politike. Analizirao je društveni, kulturološke, sociopsihološke i ekonomske uzroke i posljedice korupcije kao društvenog fenomena u savremenom bosanskohercegovačkom društvenom kontekstu, sa naglaskom na potrebu građanskog aktivizma i značaja  prevencije i borbe protiv koruptivnih pojava: “U koruptivnom odnosu onoga ko daje novac i onoga ko uzima žrtva nije vidljiva, najveća žtva je ustvati cijelo društvo”, rekao je Kadribašić.

Tribinu je moderirao prof. dr. Esad Delibašić.