Vijećnica Naše stranke u Novom Gradu Amela Topuz na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća podnijela je inicijativu za reorganizaciju poslovnice CIPS-a Novi Grad, a tu inicijativu nadležne općinske službe dužne su proslijediti Ministarstvu civilnih poslova i komunikacije i MUP-u KS.

“Radi se o tome da trenutno u jednoj poslovnici, i često na jednom šalteru građani i građanke vrše prijave i odjave prebivališta, potom zamjene ličnih karata i vozačkih dozvola, te preuzimaju CIPS prijave, zbog čega dolazi do velikih gužvi i čekanja u redovima”, rekla je vijećnica Topuz.

Vijećnica Naše stranke ističe da bi ovu inicijativu trebalo realizovati u cilju unapređenja kvaliteta javnih usluga.

“Prilikom razmatranja ove inicijative treba imati u vidu da je općina Novi Grad najmnogoljudnija općina i zbog toga je bitno što prije izvršiti reorganizaciju unutar poslovnice, a u cilju minimiziranja vremena potrebnog za pribavljanje navedene dokumentacije i poboljšanja usluge za sve naše građane”, dodala je Topuz.