Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo je Klub vijećnika Naše stranke podnio inicijativu Tarika Jažića u kojoj se traži da se muzičkom paviljonu u parku Atmejdan vrati njegova prvobitna namjena. Cilj je da se u saradnji sa Srednjom muzičkom školom i Muzičkom akademijom Univerziteta u Sarajevu na gornjem spratu paviljona organizuju koncerti i nastupi učenika i studenata pomenutih institucija.

„U gradu poput Sarajeva i jednoj od turistički najrazvijenijih općina u BiH kulturnih sadržaja nikad ne može biti viška. Kad je u pitanju klasična muzika, ali i druge vrste muzike koje se izučavaju na Akademiji i u Srednjoj muzičkoj, može se reći da smo deficitarni sa takvim sadržajima. Također nedostaje i promocije akademski školovanih muzičara i onih koji imaju ambiciju da to postanu. Ovim potezom bi se pokazala snažna volja da se to promijeni“, rekao je Jažić.