„Jutrošnja saobraćajna nesreća u starogradskom naselju Hrid je posljednja opomena KJKP „GRAS“ i Kantonu Sarajevo da se više ni minute ne može čekati i da je potrebno naći adekvatno rješenje za prevoz putnika u padinskim dijelovima Općine Stari Grad Sarajevo“, kazao je Tarik Jažić iz Općinskog odbora Stari Grad Sarajevo.

„Svjedoci smo da je KJKP GRAS upao u jednu veliku dubiozu iz koje je gotovo nemoguće izaći. Njegovo sistemsko uništavanje od strane prethodnih nekoliko Vlada je dovelo do toga da su danas vozila ovog preduzeća pokretne bombe koje mogu eksplodirati u svakom trenutku. Posebno su u lošem stanju vozila koja prevoze putnike u padinskim dijelovima Općine Stari Grad. Pored činjenice da raspolažu samo sa nekoliko vozila kojima pokrivaju ogroman teren naše Općine, ova vozila su potpuno tehnički neispravna i moraju se ukloniti sa saobraćajnica prije nego što postanu nova prijetnja za stanovnike naše Općine, ali i za same vozače koji „stavljaju glavu u vreću“ prilikom svakog ulaska u svoje vozilo“, dodao je Jažić.

Podsjećanja radi, Općinski odbor Naše Stranke Stari Grad je tokom predizborne kampanje predlagao nekoliko sistemskih rješenja za problem prevoza na području Općine Stari Grad. Trenutno smo u situaciji u kojoj se čitava priča može svesti na dva moguća rješenja problema. Prvo rješenje je da Općina Stari Grad iz svog budžeta izdvoji novac za kupovinu 20-ak minibusa koje bi se dali na korištenje KJKP GRAS i koje bi KJKP GRAS mogao koristiti samo na prostoru ove Općine. Ukoliko KJKP GRAS i Vlada Kantona Sarajevo nisu saglasni sa ovim stavom, drugo jedino moguće rješenje je uvođenje nove kompanije na tržište koja bi osigurala sigurno i redovno odvijanje minibuskih linija na prostoru Općine Stari Grad.

„Apelujem i na trenutnog općinskog načelnika, gospodina Ibrahima Hadžibajrića, da i pored ograničenja u smislu nadležnosti u ovom sektoru, preduzme sve odgovarajuće mjere kako bi zaštitio stanovnike naše Općine od mogućih budućih saobraćajnih nesreća uzrokovanih od strane neispravnih vozila KJKP GRAS“, zaključio je Jažić.