Tarik Jažić, kandidat Naše stranke za Parlament Federacije, najavio je da će u prvih godinu dana mandata uputiti set zakona koji će značajno doprinijeti bržem procesu zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta u Federaciji, ali i osigurati prava nezaposlenima koji nisu na birou i “freelancerima”, a koja sada nemaju.

“Predložit ću potpuno novi zakon koji će usmjeriti rad biroa i zavoda za zapošljavanje na prekvalifikaciju radne snage. Uvest ćemo novi okvir za osiguranje zdravstvene zaštite nezaposlenim licima, koja će imati zdravstveno osiguranje bez obzira jesu li prijavljeni na biro. Tek tada ćemo moći konačno vidjeti koliko imamo stvarno aktivno sposobnog stanovništva koje je u potrazi za poslom”, pojašnjava Jažić.

Osim regulisanja zdravstvenog osiguranja nezaposlenim licima, Jažić će se kroz zakonska rješenja fokusirati na status „freelancera“ i zaposlenih na ugovor o djelu. „Osigurat ćemo tako i njima da imaju zdravstveno osiguranje i da im se vodi radni staž na osnovu doprinosa koja uplaćuju, i tako im omogućiti da konačno ravnopravno budu dio sistema”, napominje Jažić.

I na kraju, Jažić najavljuje potpunu reformu trenutnih zakonskih rješenja o volontiranju i stažiranju, koje institucije nisu adekvatno prihvatile, zbog čega u praksi dolazi do brojnih problema. „Svjedočimo izrabljivanju mladih, i to hitno moramo zaustaviti. Kroz novi okvir ćemo osigurati da se svaki oblik volontiranja vrednuje na tržištu rada, pa čak i onaj prije završetka školovanja – što se često odbacuje u formalnim pregledima prijava za posao”, zaključuje Jažić.

Paket “Posao je zakon!”, koji obuhvata novo regulisanje zdravstvene zaštite nezaposlenih, prenamjenu sredstava biroa i zavoda za zapošljavanje sa subvencija na prekvalifikaciju, te nova rješenja zapošljavanja studenata, volontiranja i stažiranja, Jažić je predstavio kao prvi korak u ovogodišnjoj izbornoj kampanji.

“Ovim ujedno pozivam i sve druge kandidate da diskusiju usmjerimo prema konkretnim prijedlozima i rješenjima za dobrobit i progres bh. društva. “, poručio je Jažić.