Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Bosanskoj Krupi, Izet Sulejmanović, vijećnik Naše stranke, predložio je smanjenje vijećničkih paušala za 50 % kako bi se obezbijedila sredstva za mjesne zajednice u Bosanskoj Krupi.

„Imamo problem sa većinom u Vijeću, a problem je u tome što se usvajaju samo odluke  i zaključci vladajućih, a prijedlozi koji dolaze od strane vijećnika iz reda opozicionih stranaka ne uzimaju se u obzir i ne stavljaju na glasanje, naročito oni koje se direktno tiču vijećničkih džepova“, rekao je Sulejmanović.

Vijećnik Naše stranke objašnjava da se samovolja vijećničke većine pokazala očitom  nakon što je  na dnevni red došla tačka vezana za Izvještaj mjesnih zajednica, kada su predsjednici MZ izvijestili o vrlo nezavidnoj situaciji i nedostatku sredstava u mjesnim zajednicama.

“Predložio sam da se sredstva za mjesne zajednice obezbijede tako što će se smanjiti paušali i dnevnice za 50% u toku cijele tekuće godine, što  se čini u ovom trenutku jedino realno i izvodljivo. Reakcije ne predloženi prijedlog bile su burne. Mirsad Jusić, predsjednik kluba vijećnika SDA i zamjenik predsjedavajućeg Vijeća, pokušao me navesti da odustanem od inicijative navodeći da Općina daje sredstva za parlamentarnu grupu, zaboravljajući pri tom da ta sredstva ne idu vijećnicima nego centralama stranaka. Naravno da neću odustati od ove konstruktivne inicijative i pozivam sve vijećnike u Bosanskoj Krupi da je zajedno potpišemo”, dodao je Sulejmanović.

“Licemjerstvo Jusića još više iritira mene kao personu jer isti me je pokušao kupiti sa istih tih 200 KM koje mi je rekao prebaciti ‘iz ruke u ruku’ pod uslovom da postanem dio vladajuće većine, što sam naravno glatko odbio. Sada je svakom iole racionalnom jasno da se Općina nalazi u teškoj situaciji te da su potrebna ‘rezanja’, a svaki drugi prijedlog izgleda smiješan i nesvrsishodan. Bilo bi nedopustivo ne krenuti od vlastitih primanja, jer su u pitanju novci poreznih obaveznika. Nadam se da će vijećnici podržati ovakvu inicijativu bez obzira iz koje stranke dolazili, nebitno jesu li dio većine ili ne“, naglasio je Sulejmanović.

“Već sam dobio punu podršku kolega iz DF-a, a vijećnici ispred SDP-a takođe su rekli da predstavljaju dio ovakvog projekta. Nećemo odustati, idemo dalje, bez obzira na sva politička podapinjanja, kako bismo zaštitili interese građana Bosanske Krupe“, zaključio je Sulejmanović.