Naša stranka je obećala da će preko vijećnica i vijećnika u Općinskim vijećima pokrenuti izmjene etičkih kodeksa u općinama u čijim se vijećima nalaze. Cilj je da se u etičke kodekse uvrsti član koji precizira da izabrani zvaničnici svoju dužnost moraju obavljati bez predrasuda i diskriminacije, poštujući i štiteći ljudska prava i slobode. To su već uradile Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke u Skupštini Kantona Sarajevo, i Sanja Renić, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Zenica. Na posljednjim sjednicama općinskih vijeća pridružile su im se Azra Jahić, vijećnica u Općinskom vijeću Ilidža, i Aldijana Smailhodžić, vijećnica u Goraždu.

“Naše kolegice u drugim općinskim i gradskim vijećima doživjele su neugodne situacije od strane svojih kolega unutar vijećničkih klupa i bile podvrgnute jednom vidu verbalnog spolnog uznemiravanja i diskriminacije. Kako se ovako nešto ne bi ponovilo podnijle smo ovu inicijativu u svrhu prevencije i zaštite svih kolega i kolegica od diskriminatornog i krajnje zabrinjavajućeg ponašanja. Inicijativa 50%, kao program Naše stranke za osnaživanje njenih članica u politici, kao jedan od osnovnih zahtjeva prema svim nivoima vlasti uputila je izmjene etičkih kodeksa tijela na svim nivoima vlasti kada je u pitanju rodna ravnopravnost i spolno uznemiravanje”, rekle su tim povodom Smailhodžić i Jahić.