Komisija za ekologiju i zaštitu kulturnog i prirodnog naslijeđa posjetila je danas Osnovnu školu „Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak“.

Predsjednica Komisije Senka Ibrišimbegović iz Naše stranke kazala je da je riječ o posjeti edukativnog karaktera, koja je imala za cilj razviti znanje učenica i učenika u vezi sa pravilnim načinima održavanja voćki.

„Važno je da đaci od najranije dobi gaje zdrav odnos prema prirodi i ishrani. U tom smislu nastojimo, u ime ove Komisije da poduzimamo aktivnosti od kojih će imati koristi lokalna zajednica. Danas smo uspjeli da okupimo đake, članove ekoloških sekcija iz škola Musa Ćazim Ćatić, Hasan Kaimija, Alija Nametak i Vladislav Skarić, da nam se pridruže u školi Mehmed-beg Kapetnović Ljubušak i učestvuju u akciji čišćenja“, kazala je Ibrišimbegović.

„Spojili smo ugodno s korisnim i na prigodan način obilježili Dan našeg grada. Od najveće važnosti je da u ovom periodu kada se najavljuje ‘racionalizacije’ u obrazovanju, predstavnici općinskih i kantonalnih vlasti posjete škole i upoznaju se iz prve ruke sa stanjem“, dodala je.