Razgovarali smo sa Selmom Omerbegović, članicom Općinskog odbora Naše stranke u Starom Gradu, o motivima njenog političkog angažmana, o načinima ukazivanja na probleme u lokalnoj zajednici, te mehanizmima rješavanja, kao i o učešću žena/kandidatkinja u predstavničkim tijelima, a sve u kontekstu predstojećih lokalnih izbora

Naša stranka: Koji su osnovni motivi vašeg angažovanja u lokalnoj zajednici?

OMERBEGOVIĆ: Lokalna zajednica je naše neposredno okruženje čije dobre i loše strane svakodnevno uočavamo; s tim živimo, to utiče na kvalitet života svakog pojedinca, odnosno odražava način života koji živimo. Angažman u lokalnoj zajednici, u principu, daje brže i efikasne rezultate (ne bi trebao da zavisi od političkih rješenja). Po mom ličnom mišljenju, svaka lokalna zajednica, uz minimalno ulaganje, može značajno poboljšati uslove života svog stanovništva.

NS: Kakav je općenito odnos zajednice prema volonterskom angažmanu i uključivanju na rješavanju problema?

OMERBEGOVIĆ: Volonterski angažman u lokalnoj zajednici je još uvijek nepoznat. Na tom planu treba učiniti napor  da se promoviše ova vrsta rada i brige za zajednicu kojoj pripadamo.

NS: Šta su izazovi sa kojima se susreću lokalni odbori pri pripremi rješenja i odgovara na ono što u lokalnoj zajednici radi vlast? Možete li nam opisati kako vezujete vaše zanimanje i profesionalni rad sa problemima u zajednici. Gdje vidite šansu da to iskoristite?

OMERBEGOVIĆ: Po struci sam inžinjer kompjuterskih nauka. „Smart city“ je postao nezaobilazan pojam u svim projektima koji se bave kreiranjem i organizacijom života u lokalnoj zajednici. Informatički stručnjaci će u narednom periodu imati značajnu ulogu u ovom domenu.

NS: Konkretno, kada biste sutra bili izabrani u općinsko vijeće, koji je prvi problem na kojem biste radili?

OMERBEGOVIĆ: Napušteni i zapušteni javni prostori i objekti kao i kvalitetnija upotreba prostora kojim raspolažu mjesne zajednice

U svakoj lokalnoj  zajednici se mogu naći  neiskorištene javne površine i zapušteni prostori. Na nivou lokalne zajednice potrebno je snimiti stanje u pogledu vlasništva, buduće namjene, projekcije. Za svaki od tih prostora je potrebno utvrditi za koju i kakvu svrhu se može iskoristiti i usaglasiti potrebe lokalne zajednice. Neiskorištene javne površine koje nije moguće staviti u konkretnu funkciju zbog budućih projekcija, potrebno je, bez značajnih ulaganja, pretvoriti u bolji i za ovaj grad primjereniji ambijent (igralište za djecu, mini park, isl).

NS: Građani i građanke nisu toliko upoznati sa vijećničkim inicijativama. Šta možemo uraditi sa inicijativom, kako je pratiti, naprimjer u konkretnom slučaju koji ste spomenuli?

OMERBEGOVIĆ: Mediji: npr. gradska TV, organizovanje okruglih stolova, sastanci sa predstavnicima MZ i sl.

NS: Ko se sve može uključiti, da li planiramo sastanke i okrugle stolove na ovu temu. Šta predlažete?

OMERBEGOVIĆ: Posredstvom medija moguće je animirati sto veći broj subjekata koji su zainteresovani da se ovi i ovakvi problemi rješe na najbolji mogući način. Mislim da je najbolje organizovati okrugle stolove na nivou MZ, a zatim i na opštinskom nivou.

NS: Općinski izbori su na jesen naredne godine. Šta smatrate ključnim kada je u pitanju borba za veću zastupljenost žena u lokalnim vijećima? 

OMERBEGOVIĆ: Mislim da je potrebno raditi na većoj medijskoj eksponiranosti kandidatkinja kako bi biračko tijelo imalo adekvatne informacije o predloženim kandidatkinjama.