dav

Selim Bešlagić, zastupnik Naše stranke u Skupštini Tuzlanskog kantona, uputio je inicijativu za formiranje kancelarije zadužene za pripremanje projekata prema EU, ali i drugim međunarodnim grantovima, kao i za pomoć fizičkim i pravnim licima u pripremi projektnih aplikacija.

Bosna i Hercegovina je jedna od država u pregovorima za kandidatski status u EU. Potpisnica je Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i kao takva ima mogućnost pristupa višemilionskim EU IPA (predpristupnim) fondovima. Također, postoji mogućnost za pristup velikom broju manjih fondova individualne pomoći prijateljskih država. IPA fondovi kojima trenutno imamo pristup usmjereni su na ulaganja u osam sektora: demokratija i uprava, vladavina prava i osnovna prava, životna sredina, transport, energetika konkurentnost i inovacije, obrazovanje, zapošljavanje i socijalna politika, poljoprivreda ruralni razvoj.

U svakom od ovih sektora, smatra Bešlagić, Tuzlanski kanton i njegova privreda mogu naći dio svog interesa:

„BiH, a tako i naš kanton, imaju evidentan problem povlačenja novca iz ovih fondova. To se može riješiti formiranjem Kancelarije za EU i ostale projekte Tuzlanskog kantona koja bi imala dva glavna pravca djelovanja.

Prvi bi bio usmjeren ka privredi. Kancelarija bi pomagala privrednicima prilikom pripremanja projektnih aplikacija, uticala na povećanje njihovog kvaliteta i usklađenosti sa potrebama poziva, kako bi se smanjila mogućnost odbijanja projekata zbog proceduralnih stvari.

Drugi vid djelovanja odnosio bi se na pisanje projekata za dobrobit institucija Tuzlanskog

kantona, tj. dobijanje projektnog novca za jačanje navedenih osam sektora.

Pristup IPA fondovima je dosta lakši za državne institucije, nego za privrednike i uz minimalan angažman i kreativne ideje može se doći do sredstava koji će značajno ubrzati javne investicije“, rekao je Bešlagić.

Detaljnije definisanje tehničkih dijelova ove kancelarije bi trebalo utvrditi nadležno ministarstvo u saradnji sa skupštinom ukoliko ova inicijativa bude usvojena.