Nakon susreta sa ratnim veteranima i porodicama poginulih boraca, te zaključaka Komisije za ravnopravnost spolova, predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica Sanja Renić iz Naše stranke zatražila je da se dio tekućeg transfera za udruženja i organizacije boračke populacije preusmjeri u dva ciljana programa podrške veteranima i porodicama poginulih boraca.

„Umjesto da svih 190 hiljada maraka usmjerimo direktno udruženjima, zašto Grad Zenica ne bi pokrenuo svoje projekte podrške veteranima i porodicama poginulih boraca? Predložili smo izdvajanje od 30 hiljada maraka za Posebni program podrške projektima žena, kćerkama i majkama poginulih boraca, te ženama učesnicima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Ovim projektom bi se garantovala posebna sredstva za njih da apliciraju kao pojedinci/ke, preko obrta, preduzeća i udruženja za projekte kojim bi se one uključile u društvene i privredne aktivnosti“, kazala je predsjedavajuća Renić.

„Drugi prijedlog je izdvajanje 40 hiljada konvertibilnih maraka za početak izrade projekta Centar za društveno uključivanje veterana, kojim bi se Grad Zenica počela sa direktnim aktivnostima uključivanja, zapošljavanja i integracije ratnih veterana“, kazala je Renić.

Sanja Renić je najavila još nekoliko amandmana na sjednici Gradskog vijeća Zenica, koji se tiču mladih, ulaganja u kulturu i sport, te razvoj Zenice. Naša stranka Zenica će predložiti dodatna sredstva za projekte koje su predstavili kao ideje i inicijative u posljednjih pola godine te u toku izborne kampanje.