Sanja Renić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Zenica, najavila je da će Naša stranka podržati  Nacrt Budžeta Grada Zenice 2017. godine, ali da će u javnoj raspravi predložiti amandmane kojim će se tražiti smanjenje izdvajanja za nova zapošljavanja u administraciji. Renićeva je najavila amandmane kojim će se osigurati dodatna sredstva za mlade, razvoj kulture i sporta, a sredstva za nova zapošljavanja po službama će preusmjeriti u podršku kategorijama u nadležnosti istih.

„Umjesto da se Služba za boračko-invalidsku zaštitu proširuje nepotrebno, tražit ćemo 100.000,00 KM za pokretanje posebnog programa zapošljavanja boračke populacije i djece poginulih boraca. Također, zatražit ćemo posebnu podršku razvoju omladinskih pogona u sportu, širem uključivanju mladih iz ugroženih kategorija stanovništva u sve vrste vannastavnih aktivnosti u Zenici. Uputit ćemo zahtjev za program podrške Romima, kao i dodatna sredstva za podršku uključivanju lica koja žive u ruralnim zajednicama te su u stanju neposredne socijalne potrebe“, kazala je Renić.

„Da nije sve negativno u trenutnom nacrtu, potvrđuju i povećana izdvajanja kroz naknadu porodiljama, što je dio rješenja koje Naša stranka zagovara u lokalnim zajednicama. Također, osiguranje sredstava za azil za životinje bi trebao biti povećan, ali ćemo mi pažljivo pratiti da se ova sredstava, zajedno sa pojedinim drugim linijama, umjesto za zaštitu, ne iskoriste za ubijanje pasa lutalica u Gradu Zenica“, zaključila je Renić.

Po usvajanju Nacrta, Naša stranka će učestvovati u javnim raspravama po mjesnim zajednicama gdje će pripremiti konkretne amandmane i zatražiti podršku zajednice za smanjenje trošenja javnog novca na administraciju, a uvećanje izdvajanja za potrebe građana i građanki Zenice.