Električna energija, grijanje, voda i kanalizacija, internet i telefonska pretplata su četiri puta skuplji za pravna nego za fizička lica. Uz ove namete, pravna lica u Gradu Zenica plaćaju i naknadu za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade.

Sanja Renić, vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Zenica, tim povodom uputit će inicijativu da Grad traži od Federalnog parlamenta i Vlade izjednačavanje malih privrednika s fizičkim licima u cijenama naknada koja od njih naplaćuju javna preduzeća u vlasništvu Federacije BiH. Isto tako, uputit će inicijativu za izjednačavanje cijena onih usluga koje naplaćuju Javna preduzeća u vlasništvu Grada jer Grad mora vlastitim primjerom pokazati Federaciji kao većem nivou vlasti da su iskrene njegove namjere u omogućavanju života malim privrednicima u Zenici.

„Javna preduzeća naplaćujući četiri puta skuplje usluge pravnim licima u odnosu na fizička ostvaruju čisti višak kapitala koji ne služi ni za šta drugo nego za isplaćivanje plata višku zaposlenih koji su pravo na posao ostvarili rodbinskim i prijateljskim vezama te političkom podobnošću. Novce koje zarađuju naplaćivanjem ovih naknada, mogu uštediti racionalizacijom svog poslovanja, prije svega poštenom sistematizacijom radnih mjesta. Mali privrednici su, jednim dijelom, to što jesu zato jer nisu mogli dobiti posao u nekom od javnih preduzeća, a sad im ta preduzeća uskraćuju pravo na samozapošljavanje. Sve je češći slučaj da neko od njih zatvori svoju firmu jer ne može da otplati teret naknada koje mora da plati niti da iznose za naknade ukalkuliše u cijenu usluga koje pruža zbog niske platežne moći stanovništva“, kaže Sanja Renić.

PODIJELI