Vijećnica Naše stranke u Gradskom vijeću Zenice, Sanja Renić, uputila je inicijativu za dopune i izmjene Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike i zvaničnice Grada Zenica.

Naime, jedan od povoda je bio je i jučerašnji uvredljivi komentar jednog od vijećnika koji je uputio na račun fizičkog izgleda vijećnice Naše stranke.

Renić zahtijeva da se u Etički kodeks uvrsti član koji precizira da izabrani zvaničnici svoju dužnost moraju obavljati bez predrasuda i diskriminacije, poštujući i štiteći ljudska prava i slobode.

“Mi smo izabrani od građana i građanki ovog grada i moramo se odgovorno ponašati u skladu sa etičkim i moralnim propisima. Podsjetila bih da su žene vrlo često podložne uznemiravanju, kako u društvu, tako i u državnim tijelima u kojima ih još uvijek nema dovoljno.  Mi u Našoj stranci kroz Inicijativu 50% najavili smo da ćemo tražiti izmjene etičkih kodeksa svih tijela lokalne samouprave. Jedini način je da uvođenjem sankcija za one koji ne poštuju etički kodeks značajno suzbijemo ovakva neprimjerena ponašanja”, poručila je Renić, koja je odmah uputila i Prijedlog Odluke za izmjene i dopune Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Zenica.