U JU Kantonalna bolnica Zenica samo majke mogu ostajati u bolničkim sobama sa hospitaliziranom djecom. Sanja Renić, zastupnica Naše stranke u Skupštini ZDK, zalaže se da se to omogući i očevima:

„Ovom praksom onemogućuje se samohranim očevima da budu pratnja svojoj djeci i neophodna podrška prilikom njihove hospitalizacije. Također, onemogućuje se očevima da budu sa svojom djecom u prilikama kada majka iz brojnih razloga nije u situaciji da bude sa djetetom. Međutim, ključni razlog zbog kojeg je ovakav pristup problematičan leži u tome da jedna javna ustanova direktno krši prava roditelja i stavlja znak nejednakosti između oca imajke. Ne mogu da shvatim i prihvatim da jedna javna ustanova na takav način tretira ovo pitanje i sama odlučuje ko od roditelja ima veća prava i obaveze da se skrbi o djetetu. Koncept porodice se mijenja, kao i uloga majke u njoj. Porodice se zasnivaju na jednakoj preraspodjeli prava i obaveza te se majka ne smije tretirati kao roditelj koji se smatra brižnijim i odgovornijim. Ovakav pristup JU Kantonalne bolnice u Zenici ne samo da narušava jednaka prava između roditelja, nego daje sebi za pravo da diktira i obaveze roditelja prema svom djetetu. Također, ovo je još jedan primjer kako se sistemski ugrožava pozicija žene u društvu. Oduzima joj se pravo na jednakost u bračnoj zajednici. Isto tako, ovom praksom diskriminirani su i muškarci koji očinstvo, u smislu brige za dijete, ne žele pozicionirati niže u odnosu na majčinstvo.“

Zastupnica Renić će, u cilju rješenja ovog problema, tražiti da nadležno ministarstvo hitno uputi nalog kojim će se ovakva praksa prekinuti i kojom će se omogućiti očevima da prate svoju djecu u bolnici i budu sa njima dok doživljavaju neka od najstresnijih iskustava.