Na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH usvojeni su Prijedlog rezolucije o prevenciji, smanjenju i suzbijanju COVID-19 u Federaciji BiH kao i Prijedlog Deklaracije o zaštiti rijeka u Federaciji BiH.

Oba ta prijedloga u parlamentarnu proceduru uputila je Sanela Klarić, zastupnica Naše stranke. Klarić objašnjava šta znači usvajanje ovih prijedloga:

“Što se tiče usvajanja Prijedloga rezolucije o prevenciji, smanjenju i suzbijanju COVID-19 u Federaciji BiH, to znači da će sada država stati iza Instituta Veterinarskog fakulteta u Sarajevu. Podsjećam, na tom institutu izoliran je i sekvencioniran ‘bosanski soj’ virusa SARS-CoV-2. Taj rezultat zasluga je naučnika Instituta i svrstava ih među najrespektabilnije u svijetu kad je istraživanje koronavirusa u pitanju. Radi se o našim ljudima koji doprinose suzbijanju pandemije na globalnom planu. Usvajanjem ovog Prijedloga resorno Ministarstvo se obavezuje, između ostalog, i na nabavku neophodne opreme, materijala za dijagnostiku, zaštitnu opremu i sl. Sam Institut će se baviti i istraživanjem mogućnosti prenosa koronavirusa sa životinja na ljude i obratno, kao i prenosom koronavirusa s namirnica životinjskog porijekla što je važno za zdravlje i zaštitu života naših građana. Posebno me raduju njihovi pozivi i zahvale te njihova ogromna radost da će nastaviti svoj rad uz priznanje i podršku institucija FBiH jer oni su pisali ovu Rezoluciju i ranije je slali Vladi FBiH te nikada nisu dobili odgovor. Sada su dobili podršku Parlamenta BiH i osiguranje da će njihov rad biti podržan.

Činjenica da država stoji iza Instituta, pogoduje Institutu i prilikom apliciranja za projekte u inostranstvu.

Efekti njegovog rada bit će značajniji za građane BiH, ali i za državu jer zahvaljujući radu Instituta imamo šansu da postanemo faktor u borbi protiv pandemije na globalnom nivou.

Kad je riječ o usvajanju Prijedloga deklaracije o zaštiti rijeka u Federaciji BiH, čiji je autor skupina udruženja okupljena u Koaliciju za zaštitu rijeka u BiH, to podrazumijeva, između ostalog, osiguranje obnavljanja postupaka procjene uticaja na okoliš, ukidanje svake vrste javnih podsticaja, obezbjeđenje daljnje primjene i poštovanja propisa uključujući i mjere kazne, ubrzanje procesa primjene standarda EU, učešće javnosti kao i obustavu svih daljnjih radova/projekata na našim rijekama. U razgovoru sa gospodinom Kopačom iz Energetske zajednice saznali smo da na sve navedeno imamo pravo i podršku i da ćemo uskoro zabraniti izgradnju Termoelektrana u BiH.

Iskreno se nadamo da će svi koji su glasali danas za Deklaraciju podržati i druge inicijative a posebno da se hitno implementiraju svi zaključci tematske sjednice o energetici u FBiH koju sam uz podršku kolegica i kolega iz Kluba Naše stranke organizovala u januaru ove godine. I dalje ćemo u saradnji sa građanima, stručnjacima, nevladinim sektorom i svim dobronamjernim ljudima pripremati materijale za buduće sjednice jer je to najbolji model za uspjeh i pozitivne pomake u FBiH.”