Budžet Grada Sarajeva je usvojen. Vijećnici Naše stranke u Gradskom vijeću glasali su protiv. Njihovu odluku obrazlaže Samir Fazlić, predsjednik Kluba vijećnika Naše stranke u Gradskom vijeću grada Sarajeva

„Više je razloga zbog kojih nismo mogli podržati ovaj budžet. Dva su glavna. Prvi je što je budžet nije razvojnog karaktera, osim kad je u pitanju jedna gradska općina. Tek 24 % ide na kapitalna ulaganja i to prema jednoj općini, dok isti taj iznos ide i  za plate u gradskoj administraciji. Za ugovorene usluge planirano je preko dva miliona KM. Problematičan je njihov sve veći porast iz godine u godinu. Da bi se to vidjelo, najbolje ih je uporediti sa 2016. godinom kad su iznosile 384.000 KM. Pod ugovorene usluge spadaju, naprimjer, putni troškovi, PR usluge, usluge reprezentacije i brojne druge. Za svaku od nabrojanih planirano je po 200.000,00 KM. Shvatamo da treba dobar PR kako bi se radilo na ličnoj promociji, ali to ne može imati našu podrušku.

Drugi važan razlog je taj što postoji ogromna disproporcija kad je u pitanju ulaganje u sarajevske općine koja ide u korist Starog Grada – i to se ne dešava prvi put.

Recimo, za projekte u općini Stari Grad u 2020. godini bit će uloženo 4,3 miliona KM, što je nesrazmjerno više nego ulaganje u projekte u bilo kojoj drugoj općini. Ispada da Općina Stari Grad ima dva načelnika. Jednog kojeg su izabrali građani, a drugog koji je obezbijedila SDA.

Želim naglasiti da smo kao Klub Naše stranke  predložili deset amandmana koji bi bar malo ublažili ove disproporcije koje smo naznačili. Nažalost, od strane gradske uprave nije usvojen nijedan. Tek jedan je amandman prihvaćen od strane gradskih vijećnika za nabavku tehničke opreme Policijskoj upravi Centar.“