Prilikom usvajanja budžeta za Grad Sarajevo za 2018. godinu Naša stranka je predlagala amandman koji se odnosio na planiranje sredstava za finansiranje Projekta uređenja kaskada u rijeci Miljacki. Amandman tad nije usvojen, uprkos što je bio potkrijepljen stručnim mišljenjem profesora s Građevinskog fakulteta Zlatka Langofa po kojem je od 22 kaskade u rijeci Miljacki, 21 kaskada devastirana toliko da predstavlja opasnost za građane.

U januaru 2018., nakon usvajanja budžeta, vijećnik Naše stranke u Gradskom vijeću Samir Fazlić uputio je inicijativu da se još jednom razmotri prijedlog Naše stranke, te da se pri predlaganju rebalansa  budžeta planiraju sredstva za realizaciju projekta kako bi početkom ljeta mogli  početi radovi u koritu rijeke Miljacke.

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća dobio je odgovor u kojem, između ostalog, stoji: “Služba za urbano planiranje, investicije, stambene i komunalne poslove – Odsjek za komunalne poslove, će pri predlaganju rebalansa Budžeta Grada Sarajeva za tekuću godinu uzeti u obzir navedeno, te za tu potrebu predložiti potrebna sredstva za izradu projektne dokumentacije. Na osnovu projekta te procijenjene vrijednosti radova nadležna služba će pri predlaganju Budžeta za 2019. godinu predložiti dio potrebnih sredstva za izvođenje radova na uređenju kaskada te u suradnji sa Ministarstvom privrede Kantona Sarajevo i eventualno zainteresovanih gradskih općina predložiti zajedničko finansiranje kod realizacije ovog projekta jer se pretpostavlja da je potreban izuzetno veliki iznos koji Grad neće moći sam iznijeti.”

Kaskade zbog svoje dotrajalosti stvaraju vrtloge koji mogu biti opasni po život za svakog ko se nađe u koritu rijeke Miljacke. Osim toga, na njima se zadržavaju ogromne količine smeća: “Vjerujem da je nagla briga o kaskadama djelimično uslovljena i sve češćim utapanjima u Miljacki. Ne možemo govoriti o tome koliki je uticaj kaskada na te nemile događaje, ali u svakom slučaju niko ne želi tu vrstu odgovornosti na sebi ako je već nešto moguće sanirati. Trebalo je mnogo ranije pristupiti ovom problemu, no sad je važno insistirati da se obećano zaista i desi 2019. godine”, rekao je Fazlić.