Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća Centar vijećnik Naše stranke Samir Fazlić podnio je inicijativu da se u parku koji se nalazi na raskršću ulica Mehmeda Spahe i Dalmatinske postavi adekvatna ograda.

“Problem su iznijeli građani MZ Trg Oslobođenja-Centar više puta, ali nadležna služba nije reagovala na adekvatan način, i mislim da je ogradu važno postaviti što prije, kako bi se spriječili dalji koraci uništavanja već nekoliko puta saniranog dječjeg igrališta”, ističe Fazlić.

Vijećnik Naše stranke naglašava da je u pitanju obnovljeni park.

“S obzirom da u blizini se nalazi cesta, dragstor koji radi 24 sata,vlasnici pasa kao i psi lutalice su neizbježni gosti, sve su to razlozi zbog koji bi se jedno od najstarijih dječjih igrališta u općini napokon trebalo dovesti u red. Općina je već u nekoliko navrata sanirala oštećenja i potpuno mijenjala mobilijar u parku koji je bio uništen, a nadamo se da će ovaj put služba uraditi ono što građani od njih očekuju”, zaključio je Fazlić.