Nakon što je Skupština Kantona Sarajevo odbila Nacrt zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji u Kantonu Sarajevo koji je predložila Naša stranka, zastupnica Sabina Ćudić je danas zatražila da se otklone diskriminatorne odredbe iz Odluke o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Ćudić smatra da, budući da nema političke volje za donošenje zakonskog okvira za ovu oblast, treba učiniti sve da se Odluka učini boljom i povoljnijom.

„Zatražila sam da se pravo proširi sa bračnih parova i na lica u vanbračnoj zajednici, što predstavlja standard u Evropskoj uniji. Također, zatražili smo da se izbriše uslov da je podnosilac zahtjeva u kontinuitetu zdravstveno osiguran na području Kantona Sarajevo najmanje pet godina, te da se izbriše uslov da podnosilac zahtjeva nema dugova po osnovu javnih prihoda. Konačno, tražili smo da se trenutna dobna granica za žene kojima se refundiraju troškovi podigne, te da se refundacija za pokušaje medicinski potpomognute oplodnje proširi na šest pokušaja“, kazala je Ćudić.

„Ovi zahtjevi su u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Odlukom o osnovnom paketu zdravstvenih prava, te smatram da Zavod nema pravo tražiti uslove vezane za dugovanja po osnovu javnih prihoda i kontinutiteta zdravstvenog osiguranja. Neka nam Zavod zdravstvenog osiguranja i Ministarstvo zdravstva argumentuju koji su razlozi za trenutno važeće uslove, ili neka prihvati naš prijedlog“, zaključila je Ćudić.