Zakon o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom  usvojen je prije osamnaest mjeseci. Njime je, između ostalog, predviđeno da pravo na liječenje ide na teret zdravstvenog osiguranja. Unatoč tome, postoje porodice koje tu mogućnost još uvijek ne mogu iskoristiti.

Sabina Ćudić, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, tražila je da se u budžetu Federacije za 2020. godinu planiraju interventna sredstva za refundaciju svih pojednačnih troškova biomedicinski pomognute oplodnje nastalih u 2019. godini.

„Na ovaj način Vlada bi se donekle odužila svima koji su usvajanjem Zakona dovedeni u zabludu da će ostvariti pravo na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Osim toga, Vlada bi time spriječila troškove sudskih postupaka na osnovu opravdanih tužbi koje će neminovno uslijediti“, rekla je Ćudić.

Iznos koji Ćudić predlaže za refundaciju iznosi dva miliona KM za koliko bi, po njenom prijedlogu, trebao biti umanjen iznos bruto plata i naknada plata.