Predloženi dnevni red treće redovne sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja je prekinuta u junu pa jutros nastavljena, nije dobio potrebnu većinu glasova zastupnika. Predsjedavajući Mirsad Zaimović formalno je okončao tu sjednicu i otvorio četvrtu redovnu uz najavu da će neke od tačaka sa treće sjednice biti kandidirane za dnevni red pete sjednice koja će po njegovim riječima uslijediti za petnaestak dana.

O ovome je na press konferenciji govorila šefica Kluba zastupnika Naše stranke u PD PFBiH Sabina Ćudić:

„Kada smo u julu ove godine najavili da se ovdje radi o ozbiljnoj parlamentarnoj krizi zbog nasilnog prekida sjednice započete 24. juna, optuženi smo od strane SDA, DF i HDZ da preuveličavamo i da će se po svaku cijenu te tačke razmatrati za 15 dana. Stenogram jasno pokazuje da je tačno naveden rok od 15 dana i kolege su rekli da nikad ne bi stali iza toga da ove tačke ne budu razmatrane u tom roku. Ušli smo uveliko u septembar i iste te stranke SDA, DF, SBB i HDZ obaraju dnevni red kako bi spriječili razmatranje tačaka o kojima smo govorili.“

„Vrlo važna tačka koja je pala na Domu naroda je Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2018. godinu. Dakle, mi imamo izvještaj o radu Vlade za 2018. koji je pao a danas nam se nameće da razmatramo plan rada za 2019. bez obzira što su prethodni izvještaji padali. Jasno je zašto se izbjegava da se ove tačke razmatraju, vrlo interesantne stvari su izvještajima o radu Vlade i bojim se da nam se ponovo baca prašina u oči sa obećanjima da će se te tačke naći na Petoj sjednici ovog doma što je, naravno, potpuno besmisleno – mi smo dobili poziv za ovu sjednicu sa tim tačkama dnevnog reda i nema nikakvog smisla da se nakon što su tri mjeseca odgađane ponovo odgađaju za mjesec dana. Stojimo iza onoga što smo rekli u junu, da se radi o parlamentarnoj krizi i da se radi zaista o jednoj sili, demonstraciji sile i podsmijeha kako prema kolegama koji su danas došli na svoj posao i neće ga biti u stanju obavljati, tako i prema svim građanima i građankama Federacije BiH“, rekla je Ćudić.