Naša stranka smatra da su aktivnosti novog menadžmenta Kliničkog centra univerziteta u Sarajevo u potpunoj suprotnosti sa efikasnim i kvalitetnim pružanjem zdravstvenih usluga pacijentima, te se realizuju bez jasnog plana, programa i cilja, iza očiju kako javnosti tako i zakonodavne vlasti. Zastupnica Sabina Ćudić je kroz konsultacije sa Savjetom za zdravstvo NS-a pripremila konkretne informacije i odgovore na netačne navode koji su prema javnosti upućeni od KCUS-a.

„Tačno je da novi menadžment nije davao otkaze eminentim doktorima, već su oni podnosili zahtjeve za raskid ugovora o radu i napuštali KCUS zbog omalovažovanja, vrijeđenja i njihovog diskreditovanja po principu ličnog razračunavanja. Mladi doktori i tehničari nisu dobili produženja ugovora, pa onda i njih možete računati da ‘nisu dobili otkaz’, premda smo ih izgubili za instituciju“, kazala je Sabina Ćudić.

„Teza da se procedura „Zlatni sat“ redovno provodi je u direktnoj koliziji sa prethodnim saopćenjem KCUS-a da ista nije nikada ni zaživjela, pa se tako novi menadžment raspravlja sam sa sobom dok pacijenti vode bitku za život. Odjeljenje za interventnu kardiologiju već duže vremena provodi ovu proceduru sa nedovoljnim brojem medicinskih tehničara koji su u popodnevnim i noćnim satima pozivani na kliniku da bi pružili adekvatnu medicinsku pomoć pacijentima od akutnog infarkta srca. Za to su bili dodatno plaćani kao, a troškovi prevoza pokriveni. Krajem 2015.godine su primljena četri tehničara na obuku na tri mjeseca, nakon čega bi se organizovao kontinuiran rad ove službe, tokom 24 sata. Novi menadžment nije produžio ove ugovore te se ova služba i nije mogla uspostaviti puna 24 sata. Stalno zaposleni tehničari se više nisu htjeli odazivati na pozive od kuće, bez adekvatne naknade, i zbog toga su za kaznu razmješteni po drugim klinikama“, napomenula je Ćudić.

„Kada je riječ o provođenju nove sistematizacije, koja se toliko pompezno najavljuje kao racionalizacija, zakonodavna vlast zajedno sa građanima tapka u mraku jer se sve odvija iza zatvorenih stranačkih vrata.  U februaru je usvojen novi pravilnik o radu i nova sistematizacija radnih mjesta bez zakonom propisane procedure, to jeste bez konsultacija sa sindikatom. Na to ih je sindikat upozorio i zatražio da sami ponište donesene odluke, a to menadžment nikad nije uradio. Zatim su ponovno usvojeni pomenuti akti, ali bez ikakvih zvanično objavljenih odluka. Zbog toga se unutar kliničkog centra ne zna koji su pravilnici na snazi i koja se reorganizacija provodi“, dodala je Ćudić.

„Već smo upozoravali javnost na neproduženje ugovora sekundarcima, zabranu dodatnog rada specijalistima te ukidanje stažiranja medicinskim tehničarima. Neka od ovih pitanja vješto i populistički KCUS predstavlja kao iskorak i reformu, a u praksi bespovratno vodi u gubitak kadrova. Kako to da rukovodstvo stalno vrši udar na medicinsko osoblje, dok ni u jednom momentu ne predlaže rezove kada je riječ o glomaznom segmentu nemedicinskih zaposlenika pri Kliničkom centru, koji su najčešće stranački kadrovi? Savjet za zdravstvo Naše stranke upozorava na ova pitanja, te Vam mora biti jasno da nećemo stati govoriti o ovoj temi. Sve će izaći na vidjelo, a na kraju će svi bježati od odgovornosti za nastalu štetu. Jer bahato baratanje javnim ustanovama kao da su lična svojina menadžmenta, prije svega direktno ugrožava živote sugrađana a zatim i trajno uništava sistem zdravstvene zaštite“, upozorava Ćudić.