Gostujući u emisiji „Tema dana“ Kalman radija, potpredsjednica Naše stranke i zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Sabina Ćudić u petak je govorila o pravima porodilja u FBiH.

Federacija BiH je jedino mjesto u čitavoj Evropi u kojem nije regulisan status porodilja i njihovih naknada. Naša stranka pokušava to popraviti izmjenama zakona i formiranjem jednog porodiljskog fonda na nivou Federacije iz kojeg bi se vršila isplata porodiljskih naknada i to ujednačeno, jednako svim porodiljama bez obzira na kanton u kojem žive.

Budući da je i sama majka malog djeteta, Sabina Ćudić kaže kako iz svakodnevnih kontakata sa drugim majkama saznaje o nepravilnostima sistema koji je nehuman i nepravedan prema majkama. Tako su brojne porodilje primorane da se vraćaju na posao mjesec ili dva nakon porođaja iz egzistencijalnih razloga i zbog toga što im u slučaju dužeg odsustva prijeti otkaz.

Teritorijalna diskriminacija porodilja

Porodiljske naknade variraju od kantona do kantona i negdje je riječ samo o simboličkim jednokratnim iznosima. „Radi se o teritorijalnoj diskriminaciji u kojoj se naknade razlikuju od kantona do kantona i to se radi uz prećutno odobrenje nas parlamentaraca! Mi iz Naše stranke se zalažemo za formiranje jedinstvenog porodiljskog fonda gdje bismo interventna sredstva obezbijedili za sve nezaposlene porodilje u FBiH i potpuno ih izjednačili sa nivoom na kojem su naknade u Kantonu Sarajevo“, kaže Ćudić i dodaje da se čudi kako su protiv njenog amandmana na budžet Federacije za 2019. godinu bili parlamentarci iz drugih kantona iako je ovaj amandman nudio krovni porodiljski fond koji bi rasteretio njihove kantone.

Novi zakon o podršci porodicama sa djecom predlaže da Federacija isplaćuje dječje dodatke a da porodiljske naknade ostaju u nadležnosti kantona. Ćudić je uložila amandman na ovaj zakon gdje traži najprije uspostavu posebnog fonda za porodiljske naknade na nivou Federacije a zatim i izmjenu cijelog niza odredbi koje onemogućavaju ili otežavaju pristup ovim sredstvima.

Privid socijalne osjetljivosti

„Postoji velika vjerovatnoća da domaćinstvo dijelite sa svekrvom, svekrom ili drugim članovima uže ili šire porodice. Ako ste nezaposlena porodilja a vaš svekar ili djever možda ima auto – to vama osporava pravo na porodiljsku naknadu! Pri tom je potpuno nejasno zašto je auto mlađe od sedam godina pokazatelj vašeg imovinskog statusa a nije, recimo, nekretnina. Možete živjeti u kući od milion maraka, ali vam neka Škoda od šest godina uskraćuje pravo na naknadu“, objašnjava Ćudić i dodaje da je nadležno ministarstvo potvrdilo kako sličnih kriterija nema nigdje drugo u Evropi.

Naša stranka će insistirati na ukidanju ovakvih odredbi i stvaranju jednog pametnijeg, logičnijeg i savremenijeg zakona, budući da postojeća rješenja samo stvaraju privid socijalne osjetljivosti. „Mnoge majke su mi se javljale koje kažu da je sama procedura aplikacije za porodiljsku naknadu ili dječji doplatak suviše složena i koje nisu u mogućnosti da pribave sedamnaest papira koji im za to trebaju. Zamislite ženu koja je tek izišla iz bolnice i koja treba da prikuplja sve te papire. Čitav proces je napravljen na takav način da vam umanji mogućnost ostvarivanja tih prava“, kaže Sabina Ćudić.

Izdvajanja za majke su investiranje u budućnost

Izdvajanja za podršku porodicama sa djecom su važna iz više aspekata i vlast nema pravo opravdanje tražiti u nedostatku sredstava dok se istovremeno hvali ekonomskim uspjesima. Izostanak ovih izdvajanja dovodi i do nepovoljnog položaja žena na tržištu rada gdje je BiH na posljednjem mjestu u Evropi po učešću žena u ukupnoj radnoj snazi, sa samo 31 posto. Osim toga, poražavajući su podaci o odlasku mladih, o predškolskom obrazovanju djece, što su sve problemi povezani sa nedovoljnom podrškom porodicama sa djecom.

„Jedna od mjera za koje se zalažemo jeste besplatan vrtić u prvoj godini dana za žene koje odlaze sa biroa“, ističe Ćudić uz obrazloženje da jednoj novozaposlenoj majci više od pola plate odlazi na zbrinjavanje djeteta koje ostavlja odlaskom na posao. Briga o djeci je preduslov za zapošljavanje žena i ova izdvajanja u osnovi nisu socijalne prirode nego se trebaju posmatrati kao investiranje u budućnost.

Potreba za širom podrškom

Za ovakve mjere potrebno je obezbijediti političku podršku i Naša stranka ne želi biti jedina koja će biti zaslužna za njihovo donošenje. Potrebno je stvoriti kritičnu masu nevezano za političku pripadnost i birači bi trebali vršiti pritisak na stranke za koje su glasali da podrže rješenja koja su za njih važna. Uz to, ovo ne smije biti doživljeno kao „žensko pitanje“.

„Kad smo imali raspravu o ovom nacrtu u Parlamentu uglavnom su u njoj učestvovale žene, uz jednog kolegu. U četrdeset i pet minuta diskusije većina muškaraca nije ni bila u sali jer je to kao žensko pitanje. Ovo nije žensko pitanje, ovo je porodično pitanje“, naglašava zastupnica Naše stranke.