SLUŠAJ ME

Dječija kuća na Grbavici pompezno je otvorena s nekoliko godina zakašnjenja u martu ove godine, a za njenu rekonstrukciju je izdvojeno preko 2 miliona maraka. Od tada, s izuzetkom nekoliko aktivnosti u maju, ona ne radi. Na pitanje Rusmira Hasete, vijećnika Naše stranke u OV Novo Sarajevo, kad će početi s radom, iz Općine su odgovorili da će se to desiti početkom školske godine.

„Vidovi vanškolske socijalizacije u potpunosti su prepušteni roditeljima. Slab imovinski status velikog dijela stanovništva uveliko uslovljava njen kvalitet. Posebno težak period u tom smislu jesu raspusti. Dok djeca u sklopu škole osim redovne nastave imaju i vannastavne aktivnosti, na raspustu nemaju nikakve organizovane aktivnosti. Dječija kuća sa svojom ponudom koja nam je prezentirana prilikom otvaranja, u vidu radionica, sekcija, filmskih projekcija i sl., morala je stoga svoja vrata otvoriti sad, na ljetnom raspustu. Nažalost, nije se desilo. Raspust je dobra prilika i da se djeca, kad su rasterećena od školskih obaveza, bolje upute u teme koje bi pohađala na sekcijama. Kad krene škola, rizikuje se površan pristup radu u dječijoj kući. Bojim se da će, ako krene i na jesen, ova kuća ostati samo objekt s kojim ćemo se hvaliti da ga imamo a da njegova namjena u punom kapacitetu neće biti ostvarena“, kaže Haseta.

On poziva roditelje da kuću zaista shvate kao drugu kuću svoje djece i da pritiskom na nadležne uslove što skoriji sam početak rada, ali i njegov kvalitet.