Općinsko vijeće u Novom Sarajevu na zadnjoj sjednici izglasalo je rebalans budžeta. Rebalans je izglasan unatoč  kršenju odredbe člana 50. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika općinskog Vijeća Novo Sarajevo. Tom odredbom je propisano da se Izmjene i dopune odluke iz stava 1. ovog člana mogu vršiti nakon šest mjeseci od njenog stupanja na snagu, i to ako organ za njenu primjenu i pripremanje uoči nedostatke proistekle iz prakse koji su takve prirode da opravdavaju izmjene, što mora biti obrazloženo.

Imajući u vidu da je  Budžet Općine Novo Sarajevo stupio na snagu 18. januara  tekuće godine, a uvažavajući citiranu odredbu, proizlazi da se Odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine Novo Sarajevo za 2019. godine može vršiti tek nakon šest mjeseci od njezinog stupanja na snagu, odnosno tek 19. jula 2019. godine, što nije spriječilo vladajuću većinu da suprotno Poslovniku izglasaju spornu Odluku.

„Zabrinjava nas trend kršenja vladavine prava, kao i uništavanje digniteta i ugleda Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Vlast u Novom Sarajevu zabranila je prijenos sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo, zatim je povećala sredstava za naknade vijećnicima, i na kraju mimo poslovnika donijela Odluku o izmjenama i dopunama budžeta općine Novo Sarajevo za 2019. godine kako bi mogla isplaćivati povećane paušale, što ukazuje da vladajuća većina želi da vlada silom, a ne u skladu sa načelom vladavine prava“, reklao je Robert Pleše, vijećnik Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.