Na Kongresu Naše stranke održanom u subotu, 18. 5., usvojena je i Rezolucija o izborima u Mostaru. Rezolucija odražava buduća zalaganja Naše stranke kad su izbori u tom gradu u pitanju.

Zahtjeve iznesene u Rezoluciji objavljujemo u cijelosti

– Zahtjevamo hitno i ponovno uspostavljanje dijaloga između domaćih i međunarodnih subjekata, parlamentarnih stranaka, predstavnika NVO-a i građana na postizanju dogovora o provođenju presude Ustavnog suda za Mostar i održavanju lokalnih izbora,

– Tražimo provođenje lokalnih izbora u skladu s poštivanjem ranije dogovorenih principa implementacije presude Ustavnog suda za Mostar,

– Tražimo političku odgovornost stranaka za katastrofalnu političku situaciju u Gradu Mostaru,

– Novo Gradsko vijeće u najkraćem roku treba prilagoditi Statut Grada Mostara najdemokratičnijim principima lokalne samouprave, te svoj rad usmjeriti ka zahtjevima građana, dijalogu s nevladinim organizacijama, građankama i građanima i svim zainteresiranim stranama,

– Novo Gradsko vijeće mora osigurati funkcionalnost i maksimalnu profesionalnost institucija Grada Mostara, te ukloniti sve paralelizme koji postoje i sankcionisati nerad i nered koji se više od desetljeća u njima gomilao.