U prostorijama Naše stranke danas je održana konferencija za medije o perspektivama Unsko-sanskog kantona, s posebnim naglaskom na budžetu kao osnovu svih problema u toj regiji. O temi su govorili Vildana Alibabić, predsjednica Gradskog odbora Naše stranke Bihać, Suad Dervišević i Amir Hadžić, članovi Regionalnog odbora stranke.

Sažetak rečenog na tribini, pročitajte u nastavku:

Neznalačko i rasipničko planiranje Budžeta Unsko-sanskog kantona dešava se i ove, kao i prethodnih godina, u kojima je akumulirani deficit Budžeta dostigao 65 miliona KM.

Treba naglasiti da je Budžet opterećen kreditnim zaduženjima u iznosu od 74,3 miliona KM. U taj dug ulazi i zadnji kredit u iznosu 21 milion KM podignut za sanaciju Budžeta i održavanja likvidnosti.

Unatoč tome ovogodišnji Budžet uravnotežen je fiktivnim planiranim zaduženjem kod MMF-a u iznosu od 16,5 miliona KM, kao pomoć nižim nivoima vlasti za provođenje aktivnosti u cilju ostvarivanja mjera iz reformske agende.

Sredstva MMF-a su fikcija i pokriće za rasipništvo. Nastavljeno je fiktivno planiranje i predimenzioniranje Budžeta, kako bi se mogli ostvariti predizborni izadaci bez pokrića u realnim prihodima. Kratkoročne obaveze Budžeta USK, zbog neizmirivanja rashoda iz prethodnog perioda, iznose 64 miliona KM.

Iz godine u godinu javne finasije USK tonu sve dublje, jer bezobzirni apetiti vladajućih struktura brže troše javna sredstva od rasta poreznih prihoda. U projekcijama budžeta za naredne tri godine planirani su novi deficiti od 20 miliona KM, a načini izmirenja dospjelih obaveza i obaveza po osnovu sudskih presuda prosvjetnih radnika se i ne razmatraju. To se može, jer zakonskim odredbama definirano je da se izvršne sudske presude ne mogu naplatiti s računa Budžeta. Ove odredbe su potpuna diskriminacija građana, privrednika i zaposlenih u odnosu na javnu vlast.

Posljedice  planiranja i trošenja javnih sredstava na području USK proporcionalne su dinamici iseljavanja mladih s područja Krajine.

U perspektivi Unsko-sanskog kantona neophodno je promijeniti nekoliko ključnih politika. Evo za šta će se Naša stranka u tom pravcu zalagati svim svojim kapacitetima:

– Stanje javnih finasija USK zahtijeva hitnu sveobuhvatnu reformu u svim oblastima, obuzdavanje javne potrošnje i smanjenje poreskih i parafiskalnih nameta, uz istovremeno rasterećenje poreskih davanja, posebno poreskih opterećenja na rad. Reforme moraju započeti u javnom sektoru koji danas troši 47% BDP-a.

– U prvoj fazi funkcionalna reforma (racionalnije, bolje i efikasnije upravljanje) može u kratkom vremenskom periodu dati pozitivne rezultate. Dugoročno, potrebno je potpuno reorganizirati zdravstveni i obrazovni sistem, racionalizirati i učiniti efikasnijom javnu upravu.

U suprotnom, doći će do pogubnih posljedica za građane, čemu već svjedočimo u oblasti pružanja zdravstvenih usluga, gdje se ne vrše operacije zbog nedostatka anestetika.

– Za održivost fiskalnog sistema Budžeta USK neophodno je inzistirati i hitno donijeti          novi Zakon o pripadnosti javnih prihoda koji bi bio pravedniji, kojim bi se zaustavio      neravnomjeran razvoj i doveo kantone s nedovoljnim poreskim prihodima u položaj da adekvatno pruže javne usluge svim građanima na cijelom prostoru FBiH.

– Javne investicije u FBiH moraju se planirati, finasirati i provoditi planski uvažavajući    činjenicu da bez ravnomjernog razvoja FBiH može doći do duboke socijalne i političke krize, demografskog uništenja USK. To znači, jednaka distribucija javnih investicija na svim područjima Federacije, srazmjerno broju stanovnika i specifičnom položaju USK, uvažavajući stepen razvoja. Javne investicije moraju biti temeljene na strateškim dokumentima, a ne na političkim inicijativama, lobiranjima i darovnicama pred izbore sa svrhom pridobijanja glasova i osvajanja vlasti.