Prema zvaničnoj informaciji o uspjehu i vladanju učenika osnovnih škola na području općine Ilidža, koju je radila Služba za obrazovanje i mlade Općine Ilidža, izneseni su podaci da na teirtoriji općine ima ukupno 500 učenika sa posebnim potrebama.

Poredeći taj podatak s podacima iz prethodnih godina, jasno je da je iz godine u godinu broj djece s posebnim potrebama na Ilidži sve veći.

Naš vijećnik Redžo Lemezan kaže da od navedenih 500 učenika, nešto više od 70% njih imaju teškoće u govoru koje je u velikom broju slučajeva lako prevazići.

„Činjenica je da nešto više od 350 djece imaju poteškoće u govoru i nemaju logopeda u svom Domu zdravlja na Ilidži koji bi im pomogao da te poteškoće prevaziđu. Ova djeca su odgovornost svih nas pa tako i lokalne zajednice, tj. općine Ilidža, jer oni su njena budućnost“, rekao je Lemezan koji je na današnjoj sjednici Općinskog vijeća uputio inicijativu prema Ministarstvu zdravstva KS za zapošljavanje logopeda u Dom zdravlja Ilidža i tražio da Općina Ilidža u skladu sa zakonskim mogućnostima doprinese finansiranju tog konkursa.