Vildana Bešlija, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, pozdravila je potpisivanje Ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji saobraćajnica u ulicama Grbavička, Ćamila Sijarića i Zahira Panjete. Vijećnica Bešlija još je u maju 2014. godine uputila inicijativu za proširenje Grbavičke ulice.

“Radovi u ulici Grbavička se odnose na proširenje kolovoza, u Ulici Ćamila Sijarića rekonstrukcija, te izvođenje odvodnje površinskih voda u Ulici Zahira Panjete. Možemo se samo nadati da ovaj projekat, koji se cijeni na 230 hiljada maraka, nije još jedan predizborni trik, budući da će ga realizovati KJKP ‘Rad’, te da je danas tek potpisan ugovor, svega 20 dana prije izbora”, kazala je Vildana Bešlija.

U maju prije dvije godine Vildana Bešlija je upozoravala na propust u ulici Grbavička: ”Nakon što je pri izgradnji dijela Longitudinale nastao problem skretanja iz Zagrebačke u Grbavičku ulicu, obezbijeđen je ulaz i izlaz u ovaj dio naselja pored Šumarskog fakulteta, između zgrada i pored OŠ ‘Kovačići’. To nije dobro rješenje, jer su đaci navedene škole dovedeni u stanje neposredne opasnosti, na što su ukazali i građani. U vezi s tim podnijela sam inicijativu prema načelniku i službama da se obrate nadležnim institucijama i zatraže rješavanje ovog problema na zadovoljavajući način.”

Vijećnica Bešlija istakla je da je ovo trebalo biti urađeno još prije dvije godine, jer bi olakšalo svakodnevno kretanje građanima, posebno djeci koja tim putem idu u školu. “Nažalost, čini se da je aktuelna vlast motivisana da preuzima naše inicijative, koje idu u korist građana, samo pred izbore”, kazala je Bešlija, koja je tokom tekućeg mandata uputila desetine inicijativa, koje još čekaju na realizaciju.