Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija podnijela je u julu prošle godine inicijativu za obnovu drvoreda na Vilsonovom šetalištu.

Također, vijećnica Bešlija je tada zatražila i izradu Elaborata za obnovu zelenih površina, parkovskog drveća i drugog rastinja na području općine Novo Sarajevo.

„Konačno su te inicijative počele doživljavati realizaciju. Na prošloj sjednici Općinskog vijeća, stručni saradnik ‘Parka’ nam je prezentirao analizu stanja na Vilsonovom šetalištu. Zaključak je da je neophodno čišćenje 20 stabala, postavljanje zaštitnog kolca uz 15 mladih stabala, uklanjanje rizičnih grana na 80 i potpuno uklanjanje 60 rizičnih stabala“, kazala je Bešlija.

Bešlija je kazala kako je „dobro što su radovi na sanaciji Vilsonovog šetališta počeli, te da je loše što nisu počeli još ranije“.

„Podsjećam da od 2008. do 2014. nije urađeno ništa, nije zasađeno nijedno stablo i to je i dovelo Vilsonovo šetalište u opasnost. Vilsonovom šetalištu ćemo osigurati budućnost ako u iduće 3-4 godine ne budu ponovljene greške od ranije, već budemo brižno i kontinuirano radili na sanaciji ovog simbola grada Sarajeva“, zaključila je Bešlija.