U protekle četiri godine Naša stranka nastavila je svoje ideološko profiliranje,
smještajući se kao socijalno-liberalna stranka u lijevi centar političkog spektra.
Taj proces završen je 2016, pristupanjem Alijansi liberala i demokrata za Evropu
(ALDE), a ispravnost naše ukupne orijentacije potvrdili su najprije lokalni izbori
2016, kada je stranka udvostručila broj opštinskih vijećnika, a zatim i opšti
izbori 2018, na kojima je stranka ostvarila najbolji rezultat dosada: prisustvo u
Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentarnoj skupštini FBiH i pet kantonalnih
skupština.

Naš glavni organizacioni cilj u naredne četiri godine jest nastavak širenja u
Federaciji, kao i uspostavljanje struktura NS u Republici Srpskoj i Brčko distriktu.
Ti napori bit će popraćeni institucionalnim prilagođavanjem koje zahtijeva
prerastanje male stranke u stranku srednje veličine.

Naši programski ciljevi ostaju nepromijenjeni: jačanje vladavine zakona u
svim njenim aspektima (odgovornost nosilaca javnih funkcija i državnih
službenika, iskorjenjivanje nepotizma i korupcije, nezavisno sudstvo), strateška
usmjerenost ka održivom razvoju i definiranje uloge države kao davaoca dobara
i usluga koje slobodno tržište ne može da osigura – što uključuje i pomoć
članovima društva koji su u procesu tranzicije ostali u nepovoljnijem položaju.

Naše djelovanje na ostvarenju tih ciljeva odvijat će se u uvjetima
permanentne političke krize: odugovlačenje u obrazovanju vlasti nakon izbora u
oktobru 2018. svjedoči da vladajuće snage u društvu nemaju ni volje ni
mogućnosti da djeluju u javnom interesu, pa čak ni da taj interes prepoznaju.

U tim okolnostima, Naša stranka potvrđuje svoju predanost evropskom i
euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, što za nas znači strukturirano i
postupno mijenjanje – a ne očuvanje – dejtonske ustavne strukture, kao
nespojive sa zahtjevima članstva u EU. Zalagat ćemo se da se te promjene
izvode po principufunkcionalnog minimuma, prema kojem se centralnoj
državnoj vlasti povjeravaju samo one nadležnosti koje članstvo u EU zahtijeva,
ali ne manje od toga.

U skladu s tim opredjeljenjem, suprotstavljat ćemo se svim pokušajima da se
izmijeni izborni zakon prije nego što se organi za koje se izbor vrši promijene u
skladu s presudama Evropskog suda za ljudska prava. Postupiti suprotno značilo
bi svjesno izgubiti još četiri godine na putu u Evropu.

Naša stranka potvrđuje da je osnovni subjekt političkog i društvenog života
građanin-pojedinac, čija su prava ograničena samo istim takvim pravima drugih,
i ne mogu se kršiti uime bilo kojih kolektivnih prava, ideologija ili državnih
ciljeva.

Naša stranka potvrđuje svoju predanost očuvanju legitimnih kolektivnih
interesa konstitutivnih naroda i Ostalih u Bosni i Hercegovini. Uspješna zaštita
kolektivnih prava zahtijeva da se ona taksativno nabroje u ustavnom tekstu;
institucionalni modeli te zaštite moraju biti u skladu s evropskom praksom.