Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi (Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine), u 2017. godini stopa nezaposlenosti iznosila je 20,5 posto – 18,9 posto za muškarce i 23,1 posto za žene.

U Federaciji BiH žene čine 51% stanovništva, pa je odmah uočljiv nesrazmjer sa stopom nezaposlenosti, jer od ukupnog broja nezaposlenih 54% su žene. Položaj žena u bh. društvu se može, a i potrebno je, sagledati sa puno različitih aspekata, ali ovdje je namjera ukazati na nezaposlenost žena kao poseban problem našega društva.

Ako se pogleda nezaposlenost žena po stručnoj spremi onda stvari stoje ovako: NKV – 57% žene; KV i VKV – 43% žene (dominiraju tradicionalno muška zanimanja); SSS – 61% žene i VSS – 69% žene. Apsurdi u našoj zemlji se ogledaju u tome da što je više žena sa višom stručnom spremom, više ih je nezaposleno, a time i njihov položaj lošiji.

Šta je potrebno učiniti da se ovakvo stanje promijeni?

Odgovor je – ekonomski razvoj. Ali, kako ga pokrenuti? Hitnim pokretanjem projekata saobraćajne infrastrukture i ubrzavanjem postojećih projekata (kao što je koridor Vc). Pokretanjem investicija i stvaranjem povoljnih uslova za aktiviranje štednje bh. građana, jer, prema posljednjim podacima, građani BiH u bankama čuvaju više od 11 milijardi KM, a ovom aktivnošću se istovremeno stvaraju uslovi za privlačenje stranih investicija.

Koncesioni ugovori za infrastrukturne projekte trebaju biti dominantni u ponudi domaćim i stranim investitorima, sa posebnim mjestom za male koncesione učesnike, čime bi se obezbjedilo mjesto za investiranje svih bh. građana i time dugoročno obezbjedila njihova egzistencija s obzirom na izvjesnu stagnaciju penzionih fondova.

Kao rezultat ovih aktivnosti imali bismo snažan porast otvaranja novih radnih mjesta, a time i značajnije zapošljavanje žena, kao i svih drugih grupa bh. stanovništva.

Ali postoji još jedan snažan instrument za unapređenje statusa žena u bh. društvu. Zašto žene ne bi zauzele čelne pozicije u bh. politici? To bi bio presedan koji bi i simbolično, ali i stvarno uticao na unapređenje položaja žena u BiH.

 Naša stranka Tuzla, tim1 Media/PR/Creativa