Vijećnica Naše stranke u Novom Sarajevu Vildana Bešlija, uputila je prije šest mjeseci inicijativu, kojom je tražila da se Općina više angažuje u osposobljavanju veoma atraktivnog lokaliteta Huma. Ovo mjesto potencijalno može biti veoma interesatno i po pitanju razvoja turizma, a uključivanja Općine u sanaciju i očuvanje Releja, koji osim što se nalazi na grbu Općine Novo Sarajevo, veoma je značajan i u širem smislu, a trenutno ovaj lokalitet je neiskorišten i izgleda zapušteno.

“Lokalitet Huma je u Strateiji razvoja Općine već odavno prepoznat kao jedan od strateških ciljeva i interesa za Novo Sarajevo, sa ciljem da se isti pretvori u prostor za sport i rekreaciju park šume „Hum“. Kada bi Općina u zamjenu za saniranje stekla pravo na korištenje,  pojedinih prostorija u Releju, i kada bi na adekvatan način bilo riješeno pitanje saobraćanja prema toj lokaciji, sigurno je da bi bilo zainteresiranosti komercijalnih subjekata da iznajmljuju taj prostor i stvaraju nove dimenzije turističke ponude u Sarajevu. Vjerujem da bi restorani/hoteli u Releju i slični kapaciteti interesovali, ne samo turiste, već i dobar broj građana Sarajeva”, napisala je Bešlija tada u obrazloženju inicijative.

S obzirom da sam Relej nije u vlasnišvu Općine, vijećnici Općinskog vijeća Novo Sarajevo podržali su inicijativu za upućivanje zahtjeva prema Regulatornoj agenciji za komunikacije za rješenje imovinsko-pravnih odnosa kada je sam objekat Releja u pitanju. Naime, Strategijom razvoja Općine previđena je izrada Elaborata, kao jednog od primarnih strateških ciljeva, za cijeli kompleks brda Hum i park šume. Ovaj projekat je veoma kompleksan, što će i biti razlog uključivanja većeg broja institucija i drugih nivoa vlasti,  te bi na taj način i sam relej bio uključen u Elaborat.

“Sada je već izvjesno da će se poduzeti aktivnosti kojima bi se Elaborat za park šume Hum, kao dio važeće Strategije razvoja općine –proširio sa projektom uređenja samog Releja. To su dobre vijesti, ali ovo je tek početak procesa. Mislim da bi idući korak trebao biti napravljen na federalnom nivou, gdje će Naša stranka preko zastupnika Dennisa Gratza insistirati da se krene u rješavanje ovog problema. Nadam se da ćemo u dogledno vrijeme, umjesto devastiranog objekta, imati multifunkcionalan i estetski uređen Relej, koji je od vremena kad je napravljen jedan od simbola grada Sarajeva“, dodala je Bešlija.

(Fotografija je preuzeta sa web-portala Klix.ba)