Nakon što je Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo, na inicijativu vijećnika Naše stranke, Vedrana Grebe, uputilo inicijativu za donošenje novog Zakona o turističkim zajednicama Federacije BiH, Vlada FBiH je prihvatilo incijativu.

“Riječ je o inicijativi koja je vezana i za presudu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj U-34/13 od 03. 07. 2014. godine sa posebnim naglaskom na mogućnost formiranja turističkih zajednica na nivou lokalnih zajednica. Inicijativa je jednoglasno podržana na vijeću, a sada smo dobili pozitivno izjašnjenje Vlade FBiH”, kazao je Vedran Grebo.

Grebo će, zajedno sa širim timom stručnjaka iz oblasti turizma i održivog razvoja, u narednom periodu predložiti zastupnicima i delegatima NS-a u Parlamentu Federacije BiH, ključne smjernice u vezi sa procesom donošenja novog Zakona o turističkim zajednicama FBiH.