Na šestoj redovnoj sjednici Predsjedništva Naše stranke razmatrana je, između ostalog, i informacija o radu Vlade Kantona Sarajevo.

Konstatovano je da je Vlada zatekla sistemske probleme u ključnim sektorima, te da su u proteklom periodu prevaziđene brojne administrativne i finansijske prepreke i stvoreni preduslovi za značajne promjene u narednoj godini.

Naglasak je na pitanjima koja se direktno odnose na život građana. Osim što se sistemski radi na ulaganjima koja će povećati obim i kvalitetu usluge, istaknuti su i konkretni projekti, kao što su otvaranje Centra za dijalizu u Općoj bolnici, trajno rješavanje stambenog pitanja boračke populacije, daljnje unapređivanje i izgradnja infrastrukture za vrtiće.

U okviru reforme javnog saobraćaja očekuje se nabavka novih trolejbusa, rekonstrukcija tramvajske pruge, reforma GRAS-a i bolja usluga. Nastavit će se veliki cestovni projekti, s izgradnjom prvog dijela Prve transverzale kao prioritetom.

U narednoj godini počinje izgradnja biblioteke u Kampusu Univerziteta u Sarajevu, Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi te završetak radova na zgradi Akademije scenskih umjetnosti, što su ključni projekti za stvaranje ambijenta modernog obrazovnog i kulturnog grada.

Kanton će osigurati preduslove za ostvarenje trajnog stanja čistoće s nabavkom nove opreme, vozila, mobilijara te angažmanom novih radnika. Također, ulaže se u projekte koji dugoročno utječu na smanjenje zagađenja, nastavlja se rad i nabavka opreme za efikasnije mjerenje kvalitete zraka, uspostavljaju se adekvatne interventne mjere, nastavlja se toplifikacija javnih zgrada.

Komunikacija s građanima bit će dodatno unaprijeđena kroz otvaranje kontakt centra i pokretanjem nove mobilne aplikacije. Ovakav vid komunikacije doprinosi i jačanju borbe protiv korupcije za šta postoji čvrsto opredjeljenje ove vlade.

Predsjedništvo Naše stranke dalo je punu podršku premijeru Vlade KS Edinu Forti te ministrima Srđanu Mandiću i Lejli Brčić, kao i ostalim članovima Vlade za nastavak rada istim intenzitetom.

Razmatrana su i pitanja u vezi s nadolazećim lokalnim izborima.