Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u Novom Sarajevu vijećnik Naše stranke Robert Pleše uputio je pitanje zašto su posječena stabla u ulici Porodice Ribar, u mjesnoj zajednici Trg heroja.

“U pitanju su stabla koja su tu stajala godinama i pitao sam koji je bio razlog da se posjeku, ako već znamo da na području naše općine imamo problem s manjkom zelenih površina i parkova. Nadam se što bržem odgovoru nadležnih službi, kako bi se utvrdio tačan razlog za sječu”, ističe Pleše.

Vijećnik Naše stranke pitao je i da li je u planu sadnja novih stabala.

“Pozitivno je što je nakon sječe ova zelena površina uređena i  više ne izgleda prljavo i zapušteno, a mislim da bi što prije trebalo pristupiti i sadnji novih stabala. Dobio sam odgovor da se planira sadnja i nadam se da će općinske u saradnji sa KJKP Park ubrzo realizovati tu inicijativu, kako bi se uredila ova zelena površina i građanima ove ulice stvorio ugodniji ambijent za svakodnevni život”, dodao je Pleše.