U sklopu aktivnosti „Inicijativa 50%“ za potencijalne kandidatkinje Naše stranke za lokalne izbore 2016. godine, u Neumu je održan trening na kojem su naše članice imale priliku upoznati se sa lokalnim politikama NS-a, ali i načinima i procesom kreiranja rješenja za lokalne zajednice.

Svoja iskustva rada u jedinicama lokalne samouprave prenijeli su vijećnici Vibor Handžić i Vedran Grebo. Albin Zuhrić, generalni sekretar Naše stranke, predstavio je lokalne politike Naše stranke te uporedio različite pristupe pripremi kampanja za opće i lokalne izbore.

O problematici prostora i urbanog planiranja sa našim učesnicama je govorila Nasiha Pozder, potpredsjednica NS-a. Mirsad Čamdžić, član Predsjedništva NS-a i vijećnik u Gračanici, održao je predavanje u kojem se osvrnuo na konkretne probleme sa kojima se suočavaju vijećnici i vijećnice u svom radu.

Nedim Jahić je sa članicama Inicijative50% razgovarao o pripremi inicijative, praktičnim problemima u širenju poruke, te mogućnostima zagovaranja u lokalnoj zajednici.

Učesnice iz cijele Bosne i Hercegovine najavile su nastavak angažmana u lokalnim zajednicama, te su podržali rad “Inicijative 50%”, a posebno organizatore/ice treninga Dinu Duraković (članicu Predsjedništva NS-a), Arijanu Aganović i Elmedina Brankovića.