OBRAZOVANJE

0
1511

Pročitajte programski dokument rješenja “Obrazovanje”: Obrazovanje

PREGLED

Razlozi, još uvijek prisutnih, etničkih podjela unutar BiH ukorijenjeni u segregacijskom i podijeljenom obrazovnom sistemu koji, kao rezultat tih podjela, sprečava uspješne i održive razvojne aktivnosti i u svim ostalim sektorima. Kao što je navedeno u analizi problema, glavna prepreka uspjehu reforme obrazovanja leži u fragmentiranosti i decentralizaciji obrazovnog sistema. Uspješnu i potpunu reformu obrazovnog sektora neće biti moguće ostvariti bez izmjena unutar Ustava BiH. Ipak, još uvijek postoji jako puno važnih oblasti unutar obrazovanja koje se na operativnom i organizacijskom nivou mogu značajno unaprijediti i bez promjene ustavnih nadležnosti. Prijedlozi riješenja koji slijede su povezani sa glavnim identificiranim problemima iz poglavlja 2. ovog dokumenta (Analiza problema). Oni su predstavljeni u formi opštih ciljeva koji se, uz istinsku predanost ključnih aktera iz svih političkih i obrazovnih institucija, mogu implementirati bez većih izmjena Ustava.

Potrebno je definirati i raditi na razvoju osnovnih obrazovnih standarda koji će osigurati minimalan nivo kompetencija, znanja i vještina koje trebaju biti ostvarene kao rezultat procesa obrazovanja. Zatim, osigurati princip jednakosti pristupa i učešća u obrazovnom procesu koji neće jačati etničke podjele i koji će osigurati jednake uslove obrazovanja za svu djecu u BiH.

Moramo uskladiti obrazovne politike sa politikama socijalno-ekonomskog razvoja i zapošljavanja. Povezivanje planova upisa na srednjim školama i univerzitetima sa potrebama tržišta rada. Konačno, potrebna nam je uspostava institucionalne strukture za ocjenu efikasnosti rada obrazovnih institucija. Sprovođenje redovnog nadzora i evaluacije rada obrazovnih institucija i ostvarenih rezultata.

xbSUQo7WPz_KKWOnja_FGdCnE9QO4AVWZcNTEDXHoWI,NE4rGdSMM6dR9jcUEI5X-GDvB_MTAf8wIxnBGW1ITIo