SLUŠAJ ME

U Općinskom odboru Naše stranke u Živinicama komentirali su Izvještaj o finansijskoj reviziji Općine Živinice za 2015. godinu koji je objavio Ured za reviziju institucija BiH.

“U Izvještaju su vidljivi očigledni propusti i izostanak odgovornog, transparentnog i zakonitog raspolaganja i trošenja budžetskih sredstava. Revizorskim mišljenjem date su preporuke, smjernice i načini otklanjanja evidentiranih nepravilnosti, neusklađenosti koji zalaze i u nezakonite radnje, a te se preporuke, prema našim saznanjima, ignorišu i ne poštuju”, ističu u Našoj stranci u Živinicama.

U Općinskom odboru Naše stranke Živinice ističu da bi i građani trebali biti obaviješteni o nepravilnostima u trošenju budžeta.

“S obzirom da je takvo trošenje budžetskog novca nastavljeno i u aktuelnom sazivu Općinskog vijeća, u cilju transparentnog, javnog i zakonitog trošenja sredstava građana, tražimo od načelnika  i Vijeća da javno saopšte šta je revizorskim Izvještajem primjedbovano, kao i šta je poduzeto u skladu sa reviozorskim preporukama. Građani imaju pravo dobiti te informacije, a nadležni organi su dužni učiniti ih dostupnim svim građanima”, naglasili su Općinskom odboru Naše stranke u Živinicama.