„Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona je, uzimajući u obzir da je budžet na klimavim nogama, usvojilo mjeru spajanja odjeljenja s malim brojem učenika kako bi se smanjili troškovi koji idu za plate prekobrojnim radnicima. Iako nepopularna, navedena mjera je imala podršku javnosti, budući shvaćena kao neophodna, te su mnogi građani, nakon što su objavljeni spiskovi svih škola koje imaju tehnološke viškove, mislili da će se taj problem riješiti“, stoji u saopštenju koje potpisuju odbori Naše stranke u USK.

„Navedena mjera je trebala donijeti značajne uštede, ali kad ju je trebalo provesti, pojavio se ‘problem’. Na spiskovima se našlo previše rođaka, prijatelja i poznanika članova vladajuće Stranke demokratske akcije. U odjeljenja koja su trebala biti spojena nije se diralo, da tehonološki višak koji ima veze sa SDA-om ne bi bio proglašen tehnološkim viškom“, kazali su iz NS USK.

„Na dopis koji je u vezi s ovim problemom uputio Sindikat obrazovnih radnika Ministarstvo se ne oglašava, a na dopis koji je poslao jedan od školskih odbora Ministarstvo je odgovorilo da je konačna odluka donešena ‘u skladu s Evropskom konvencijom o pravima djeteta’. Treba li kazati da se navedena konvencija ni u jednom svom paragrafu ne dotiče broja nastavnika po jednom odjeljenju“, dodali su.

„Vlada USK je, skupa sa entitetskim vladama, ali i vladama ostalih kantona, supotpisnica Reformske agende u kojoj su jasno zatražene ovakve vrste ušteda. Selektivna primjena mjera racionalizacije po političkim kriterijima je diskriminacija zaposlenih koja pokazuje kako SDA shvaća reforme. Reforma važi za sve  osim za njihove stranačke pripadnike“, zaključili su iz NS USK.