U Gradskom odboru Naše stranke u Tuzli oglasili su se povodom izmjene regulacijskog plana “Kreka-sjeveroistok” kojim je planirano da se poruši četrdesetak stambenih privatnih jedinica i time omogući prodaja 47 hiljada kvadratnih metara gradskog zemljišta.

“Smatramo nedopustivim namjeru da se građani koji su ulagali zadnjih 20, 30 ili 40 godina u svoje domove u MZ Kreka i za što nikada nisu dobili legalizaciju od strane Grada, a nisu bili spriječavani da ulažu, sada ‘po zakonu’ izbace na ulicu zbog namjere gradske administracije da pod maskom izmjene regulacijskog plana Kreka-sjeveroistok navedeno zemljište proda, bez imalo socijalne i moralne osjetljivosti za ljude koji već žive tu”, rekli su u Našoj stranci.

Gradski odbor Naše stranke u Tuzli je također protiv samovolje gradske administracije u vezi aktivnosti u MZ Kreka, što se vidi i u nedavnom rušenju sportskog doma “Partizan” u Kreki koji je prvobitno, prethodnom validnom odlukom Gradskog vijeća, bio predviđen za renoviranje.

“Upućujemo bezrezervnu podršku građanima MZ Kreka u njihovim legalnim istrajavanjima i naporima na poboljšanju života u njihovoj mjesnoj zajednici. Smatramo da treba omogućiti pravo građanima MZ Kreka da na pošten i transparentan način legaliziraju svoju teško stečenu imovinu, a potom razmatraju ideje o bilo čemu, pa i izmjeni regulacijskog plana za ovo područje”, dodali su u Našoj stranci u Tuzli.