Naša stranka Centar pozdravlja rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, čime se stvaraju uslovi za izgradnju vodovodne mreže za područje Nahoreva.

„Već 20 godina, osnovni problem stanovnika Nahoreva jeste vodosnadbijevanje. Konstantno se dosad odgađala gradnja vodovoda na području Nahoreva, Nahorevskih brda, Muharemovića i Selja, a koji bi crpio vodu sa izvorišta Klanište, koje je na području Općine Stari Grad. Predstavnici Naše stranke, bili su u martu prošle godine u Nahorevu u vezi s ovim pitanjem, a zatim smo razgovarali i sa vlasnicima zemljišta na kojem je izvorište koji su tada pristali da ustupe izvorište za određenu naknadu. Taj model rješavanja problema smo prezentirali i u Općinskom vijeću Centar, i drago nam je što će realizacija projekta otpočeti, kako je rečeno, u junu“, kazala je Amela Kuskunović, vijećnica Naše stranke u Općinskom vijeću Centar.

Predsjednik Općinskog odbora Naše stranke u Centru Nihad Uk je kazao kako je Naša stranka, učestvujući u ovom procesu kao medijator, još jednom dokazala da je kao konstruktivna opozicija našla način da inicira rješavanje problema.

Uk je dodao da je, osim vodovoda, potrebno čim prije riješiti i drugi veliki problem, za čije je rješavanje Naša stranka u Centru pokrenula inicijativu, a to je problem prevoza đaka iz Nahoreva do Osnovne škole Nafija Sarajlić.